We  improve performances in hospitals, clinics and laboratories

techno egineering

תיבת טקסט: service life

המכון לבדיקת ביצועים וחקר הכשל

דן לרמן - 0524700780

תיבת טקסט:  בדיקות ופתרונות לחדרים נקיים   
תיבת טקסט: IVF SOLUTIONS
תיבת טקסט: בדיקות ופתרונות לאב“כ
תיבת טקסט: בדיקות ופתרונות לקרינה חשמלית
תיבת טקסט: ENGLISH
תיבת טקסט:  המשרד הבריא
תיבת טקסט: טכנו הנדסה
ת.ד. 291
ראשון לציון 7510201
נייד 052-4700780				
 info@dan4life.com

order#

תיבת טקסט: P.O,B 291 Rishon Lezion 7510201 Israel.  
email: info@dan4life.com Mobile +972 52 4700780


תיבת טקסט:  מניעת ריח ועובשים
תיבת טקסט: חיטוי בתי חולים , מעבדות, מחסנים, בתי קירור, משתלות, ארכיונים
תיבת טקסט: חדרים נקיים:   איטום ושיפור על לחץ 
 
תיבת טקסט: חדרים נקיים:   חיטוי 
בתי חולים  -   חיטוי
סקר מיקרוביאלי
תיבת טקסט: IVF:         שיפור אחוזי הצלחה בהפרייה חוץ גופית 
 
תיבת טקסט: מקלטים אטומיים פרטיים:  איפיון, תכנון, בנייה, בדיקה
תיבת טקסט: המשרד הבריא:   בדיקות ושיפור התנאים למניעת מחלות וכאבי ראש בעבודה

בדיקת אטימות  INTEGRITY TEST   NFPA 2001